Wiersze

***

Gdy świat się spopiela
I rozwiewa kurzem
Serce przechowuje
Niewiędnące róże

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak