Wiersze

***

Gdy paw wyśpiewuje
Zakrywamy uszy
Lecz pan słowik szary
Arią serce wzruszy

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak