Wiersze

Dwie harfy

gdy na dwóch przeciwległych krańcach świata
są dwie jednako nastrojone harfy
nie wiesz, która z nich gra
a która odpowiada echem

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak