Wiersze

***

wymijany
drugi tor
deszcz przelotny
fala mgły
szary wagon
zamarł takt
uśmiech w szybie
ciepły cień
w jednej chwilce
życia treść
niepoznana
oczu toń
zadziwiona
smużka gwiazd
czy żyjemy
tylko raz

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak