Wiersze

***

Dobrze być w ogrodzie
Jego uzupełnieniem

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak