Wiersze

***

To, czego nie wiemy o świecie
Może nam pomóc –
Często powtarza mi Nadzieja

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak