Wiersze

***

Czasem tak pobłądzę
Daleko w swych smutkach
Że wiatr po pustyniach
Zaciera mi ślady

Sprowadzasz mnie prędkim
Twej sukni szelestem
Gdy okno otwierasz
Na ogród po deszczu

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak