Wiersze

Chwile

Nadal są nietknięte
Jak ukryta perła
Choć wojny spłonęły
I zwietrzały lata
Łagodnie szumiące
Majowe kasztany
W soczystej zieleni
I kremowych kwiatach
Deszczu ciepłe krople
Na twej bluzce białej
Burza, która bokiem
Przejść dla nas nie chciała
I zapach krwawnika
Roztartego w dłoniach
Biały puszek z grabu
Przylgnięty do skroni
I kos zabiegany
Zwinny jak baletmistrz
Nagle zamierając
Czarnym oczkiem błyśnie
Jakby chciał odgadnąć
Co znaczy twój uśmiech

Ktoś w gwiazdach napisał
I pióro odłożył
Żyjemy chwilami
Gdy one nas tworzą

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak