Wiersze

***

cały świat
nie jest aż tak ogromny
żebym ciebie w nim nie dostrzegł
mój przyjacielu

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak