Wiersze

***

burzy piaskowej
wicher – ucichł zupełnie
gdy cicho weszłaś

e

Copyright © 2012– Ludwik Błyszczak